domstol.dk – Historiker frifundet for injurier mod journalist på grund af udtalelser om agentvirksomhed for KGB og desinformation under Den Kolde Krig

domstol.dk – Historiker frifundet for injurier mod journalist på grund af udtalelser om agentvirksomhed for KGB og desinformation under Den Kolde Krig.

Formentlig endelig afgørelse i injuriesagen anlagt af Dragsdahl mod historiker Bent Jensen der endte med en frifindelse af Bent Jensen. Krænkelsen af Dragsdahl måtte vige for Bent Jensens ytringsfrihed. Som altid i den type af sager en meget konkret afgørelse.

Ja – Bent Jensens ytringer var krænkende, men omvendt var de fremsat på baggrund af dokumenter fra PET der støttede Bent Jensens udsagn. Bent Jensen beskyldte ikke Dragsdahl for at have overtrådt straffeloven om spionage m.v., men angav bl.a. at Dragsdahl af PET blev betragtet som “agent” (der foreligger ikke en egentlig fast definition af “agent”) i et eller omfang der havde en vis forbindelse med russiske efterretningsagenter og at han udøvede desinformation.

Landsretten ligger dog også vægt på at Dragsdahl var en ivrig samfundsdebatør og dermed måtte tale kritik og der blev stillet spørgsmålstegn for hans bevæggrunde og mulig påvirkning fra andre “magter”.

Som landsretten anfører:

Der er således ikke tale om grundløse beskyldninger om desinformat
ion, idet Bent Jensen har haft et faktuelt grundlag for sin kritik. 
 
Landsretten lægger også vægt på, at Bent Jensen har udtalt sig som historiker i landsdækkende aviser, at Jørgen Dragsdahl er en kendt og aktiv journalist og de
battør, at der er tale om et emne af offentlig interesse, at udtalelserne i det væsentlige har karakter af værdi domme, samt de vide rammer for ytringsfrihed, der må gælde med hensyn til kritiske udtalelser om emner af samfundsmæssig interesse. 
 
På den baggrund og efter en samlet afvejning af hensynet til Bent Jensens ytringsfrihed over for hensynet til Jørgen Dragsdahls omdømme finder landsretten, at Bent Jensens fremsættelse af ærefornærmende sigtelser mod Jørgen Dragsdahl om desinformation (udsagn nr. 15-19 og 26-31) er berettiget efter straffelovens § 267 og § 269, stk. 1, som fortolket i lyset af artikel 8 og artikel 10 i Den Europæiske Menneskerettighedskonvention.

 

Køb af omtale

Nej man må naturligvis ikke sælge omtale (reklame) som artikler. Mediet overtræder medieansvarsloven og annoncøren overtræder markedsføringsloven om regler om reklameidentifikation.

http://journalisten.dk/slut-med-bestille-omtale

Se fx. :
http://www.bvhd.dk/videnbase/?task=show&uid=1606&target=&category=&cHash=6bd50597afe3078ebb0171ea5c7b8a05

Ulovligt sponsorat af programserie om Kina

http://www.kulturstyrelsen.dk/medier/reklamer-i-radio-og-tv/afsluttede-reklamesager/afgoerelser-2013/ulovlig-sponsorering-af-kina-ekspressen/
Sponsorat af bl.a nyheds- og aktualitetsudsendelser er ikke tilladt, og sponsorerede udsendelser skal man gøre opmærksom på er sponsoreret og af hvem, og der må ikke gøres reklame for sponsor i programmet

Presseetik håndhæves ikke på store dele af nettet | Journalisten.dk

Presseetik håndhæves ikke på store dele af nettet | Journalisten.dk.

Man kan godt undres over mediernes totale mangel på uvidenhed. Det var måske på tide at få læst medieansvarsloven!

Anmeldelse til Pressenævnet har visse fordele men også ulemper. Man skal navnlig som ansvarshavende redaktør være opmærksom på det ansvar man påtager sig som medie under medieansvarsloven.

 

Medie- og presseret i den digitale verden