Folketinget – L 144 – 2012-13 (som fremsat): Forslag til lov om offentlighed i forvaltningen.

Folketinget – L 144 – 2012-13 (som fremsat): Forslag til lov om offentlighed i forvaltningen..

Der er flere problemer med dette lovforslag som vil begrænse adgangen til aktindsigt og som ville have forhindret en del af de afsløringer af magtfordrejning m.v. vi har set i de seneste år.

Der er naturligvis også positive nye ting i loven, men en del af de forhold som fremtræder som “udvidelser” i forhold til den eksisterende lovgivning er blot en kodificering af gældende retspraksis og retningslinier fra Folketingets Ombudsmand som myndighederne alligevel var pligtig at følge.

Af nyskabelser der begrænser adgangen til aktindsigt er bl.a.

Der er ingen aktindsigt i ministres eller departementschefers kalendere.

Der er ingen aktindsigt i korrespondance mellem ministerier, eller mellem ministerier og styrelser, når ministeren har eller vil få behov for rådgivning. Det vil være en skønssag udøvet af det konkrete ministerier og/eller minister i forhold til hvad ministeren mon i fremtiden vil få behov for rådgivningen inden for.

Der er heller ingen aktindsigt i korrespondance mellem ministre og andre folketingsmedlemmer om lovgivning eller tilsvarende anden politisk process. Den pression og påvirkning der sker og de oplysninger der måtte blive afgivet mellem ministre og folketingspolitikere uden for Folketingssalen kan altså ikke afsløres-

Endelig er der nu indsat en bestemmelse hvorefter aktindsigt kan afslåes såfremt det vil indebære et uforholdsmæssigt ressourceforbrug. Umiddelbart forekommer en sådan begrænsning meget rimelig da aktindsigt kan lægge beslag på rigtig mange ressourcer. Problemet er at der vil være op til myndighederne at afgøre, og ofte kan det være nødvendigt med en bred ansøgning, idet det kan være svært at indsnævre og konkretisere anmodninger om aktindsigt når man ikke har indblik i hvad der egentlig findes af information. Kender man ikke til information kan det være vanskeligt at spørge ind til den.

 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *